Reklamace a vrácení zboží

REKLAMACE a VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Je nám velice líto, že nastala některá z okolností, která vás nutí zboží vrátit či reklamovat. Jsme tu pro vás a chceme, aby byl případ co nejrychleji vyřešen k oboustranné spokojenosti.

Díky naší automatické službě pro vrácení zboží ve 14 denní lhůtě a pro reklamace budete mít celý proces pod kontrolou od začátku do konce. Jistě Vás příjemně překvapí, jak u nás zboží rychle a snadno vyměníte nebo vrátíte.

 

Jaký je rozdíl mezi reklamací a vrácením zboží?

Pokud jste obdrželi poškozené zboží, nekompletní zásilku nebo jiné zboží, než jste si objednali, potom máte nárok na reklamaci a vrácení peněz včetně poštovného.

V případě, že Vaše objednávka dorazila v pořádku, ale zboží si z jakéhokoliv důvodu nechcete nechat, máte nárok na vrácení zboží do 14 dnů

Při výběru zboží mějte prosím na paměti, že zobrazené barvy se mohou lišit v závislosti na zařízení, na kterém si zboží vybíráte. Je to dáno vlastností displejů a může se tedy stát, že zboží, které obdržíte, se bude lehce lišit v odstínu barvy. Pokud nastane tato situace, máte nárok zboží vrátit ve 14 denní lhůtě s nárokem na vrácení peněz včetně poštovného.

 

JAK POSTUPOVAT PŘI VRÁCENÍ ZBOŽÍ NEBO REKLAMACI

V případě že chcete zboží vrátit a nebo reklamovat, tak nás prosím kontaktujte emailem na zákaznické oddělení na email eshop@vems.cz nebo telefonicky na čísle  +420 776342811. Vše s vámi domluvíme a rádi vysvětlíme jak postupovat. prosíme o kontaktování ještě před odesláním zboží k nám do skladu.

Použijte vzorové formuláře: ke stažení na https://www.vems.cz/formulare-pro-vraceni-zbozi-a-reklamace/

 

 V žádném případě prosím neposílejte zboží na dobírku! Zboží nebude převzato!

Adresa pro vrácení zboží:

VEMS Trade s.r.o.
Nad Hřištěm 131
250 63 Nová Ves

ČR

Reklamace

Na většinu našeho zboží se vztahuje záruční doba 24 měsíců. Protože si zakládáme na ukázkovém řešení reklamací, tak veškeré oprávněné reklamace vyřizujeme v co nejkratší době a bez problémů (většinu reklamací jsme zatím vyřešili v době výrazně kratší než zákonných 30 dní). Pokud Vám nevyhovuje formulář, můžete zkontaktovat naše zákaznické oddělení, které s Vámi reklamaci vyřeší.

 Poškození zásilky při dopravě 

Velmi výjimečně se může stát, že dopravce zásilku poškodí, případně zásilka dorazí nekompletní. Případný problém s dopravcem vyřešíme a v oprávněném případě škodu nahradíme. Vždy je ale nutné, abyste nás informovali o poškození zásilky do 24 hodin od převzetí! Prosím, napište nám v takovém případě na eshop@vems.cz a přiložte fotografie poškozeného zboží. Při přebírání zboží od dopravce a zjištění případného poškození zboží nebo obalu zásilky je nutné vždy sepsat s dopravcem protokol o poškození zásilky.

 

Reklamační řád

 1. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může způsobit prohloubení vady a následné znehodnocení zboží, které může být důvodem zamítnutí reklamace.
 2. Pokud není uvedeno jinak, záruční doba na zboží je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.
 3. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílností v intenzitě jeho užívání vydržet.
 4. V případě, že kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží není ve shodě s objednaným zbožím nebo pokud zboží vykazuje vadu, musí neprodleně o této skutečnosti informovat prodejce e-mailem nebo telefonicky, a to nejdéle do 5 dnů od převzetí zboží.
 5. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží závada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
 6. Vadou se rozumí změna vlastností zboží, jež je zapříčiněna použitím nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržením výrobní technologie nebo nevhodného konstrukčního řešení.
 7. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
 8. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost VEMS Trade s.r.o. provozující e-shop vems.cz je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu vyřízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.
 9. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.
 10. Zákazník uplatňuje reklamaci zasláním zboží spolu s vyplněným reklamačním listem (možnost vytisknout z reklamačního systému, kde registrujete reklamace nebo vrácení zboží) a kopií dokladu o nákupu zboží (faktury) na adresu:   VEMS Trade s.r.o., Nad Hřištěm 131, 250 63 Nová Ves. ČR.

  Všeobecné obchodní podmínky najdete na https://www.vems.cz/vseobecne-obchodni-podminky

 V Nové Vsi

1.9.2022